برای شروع تجارت خود کافیست نام کمپانی خود را ثبت کنید

پس از آن کافیست فضایی برای وب سایت کمپانی خود تهیه کنید

پلن برنزی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی 100 مگابایت
پهنای باند 5000 مگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
80,000سالانهتومان
پلن نقره‌ای

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی 500 مگابایت
پهنای باند 20000 مگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن طلایی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی 700 مگابایت
پهنای باند 50000 مگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن الماس

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی 1000 مگابایت
پهنای باند 100000 مگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس حرفه‌ای

فضای میزبانی 100 مگابایت
پهنای باند 50000 مگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن نقره‌ای

هاست لینوکس حرفه‌ای

فضای میزبانی 500 مگابایت
پهنای باند 150000 مگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن طلایی

هاست لینوکس حرفه‌ای

فضای میزبانی 3000 مگابایت
پهنای باند 400000 مگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
30,000سالانهتومان
پلن الماس

هاست لینوکس حرفه‌ای

فضای میزبانی 10000 مگابایت
پهنای باند 900000 مگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
40,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس پربازدید

فضای میزبانی 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن نقره‌ای

هاست لینوکس پربازدید

فضای میزبانی 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن طلایی

هاست لینوکس پربازدید

فضای میزبانی 6000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن الماس

هاست لینوکس پربازدید

فضای میزبانی 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست دانلود

فضای میزبانی 15000 مگابایت
پهنای باند 400000 مگابایت
تعداد دیتابیس ندارد
افزودن دامنه ندارد
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن نقره‌ای

هاست دانلود

فضای میزبانی 30000 مگابایت
پهنای باند 800000 مگابایت
تعداد دیتابیس ندارد
افزودن دامنه ندارد
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن طلایی

هاست دانلود

فضای میزبانی 50000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس ندارد
افزودن دامنه ندارد
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن الماس

هاست دانلود

فضای میزبانی 100000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس ندارد
افزودن دامنه ندارد
انتی ویروس دارد
شل اسکنر دارد
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

سرور مجازی

RAM 1024 مگابایت
CPU 1 هسته
فضای هارد دیسک 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر Hetzner
ای پی اختصاصی دارد
65,000ماهانهتومان
پلن نقره‌ای

سرور مجازی

RAM 2048 مگابایت
CPU 2 هسته
فضای هارد دیسک 60 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر Hetzner
ای پی اختصاصی دارد
75,000ماهانهتومان
پلن طلایی

سرور مجازی

RAM 6144 مگابایت
CPU 3 هسته
فضای هارد دیسک 120 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر Hetzner
ای پی اختصاصی دارد
85,000ماهانهتومان
پلن الماس

سرور مجازی

RAM 8192 مگابایت
CPU 4 هسته
فضای هارد دیسک 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر Hetzner
ای پی اختصاصی دارد
150,000ماهانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس داخلی

فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
10,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
فضای میزبانی 100 مگابایت
20,000سالانهتومان